පිටුව_බැනරය

ඇලුමිනියම් පැතිකඩ

  • ඇලුමිනියම් පැතිකඩ මිශ්ර ලෝහය 6063-T5,6061-T6

    ඇලුමිනියම් පැතිකඩ මිශ්ර ලෝහය 6063-T5,6061-T6

    ඇලුමිනියම් පැතිකඩ යනු ජීවිතයේ සාපේක්ෂව පොදු ඇලුමිනියම් නිෂ්පාදනයකි.උදාහරණයක් ලෙස, සුපිරි වෙළඳසැල්, ගබඩා රාක්ක ආදියෙහි අප නිතර දකින රාක්ක ඇලුමිනියම් පැතිකඩ වලින් සාදා ඇත.එය කාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ ද බහුලව භාවිතා වේ, විශේෂයෙන් කර්මාන්තශාලා, ඉලෙක්ට්‍රොනික කර්මාන්තශාලා, ඖෂධ කර්මාන්තශාලා, මෙම ස්ථාන විශාල වශයෙන් භාවිතා කරයි.