පිටුව_බැනරය

ළමා නිවාසවල දරුවන් රැකබලා ගැනීම


Royal Holdings සමූහය සමාජ සත්කාර ක්‍රියාකාරකම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන අතර, සෑම මසකම ප්‍රාදේශීය සුභසාධන ආයතනවල සිටින ආබාධිත දරුවන් බැලීමට සේවකයන් සංවිධානය කරයි, ඔවුන්ට ඇඳුම් පැළඳුම්, සෙල්ලම් බඩු, ආහාර, පොත්පත් ගෙනැවිත් ඔවුන් සමඟ කටයුතු කරමින් ඔවුන්ට ප්‍රීතිය හා උණුසුම ගෙන දෙයි.

පුවත් (1)

අපේ දරුවන්ගේ ප්‍රීතිමත් මුහුණු දැකීම අපට ඇති ලොකුම සැනසීමයි.

පුවත් (1)
පුවත් (2)

පසු කාලය: නොවැම්බර්-16-2022