පිටුව_බැනරය

ගැල්වනයිස් වානේ

 • හොඳම මිල උසස් තත්ත්වයේ 0.27mm Hot Dipped Galvanized Steel Sheet

  හොඳම මිල උසස් තත්ත්වයේ 0.27mm Hot Dipped Galvanized Steel Sheet

  ගැල්වනයිස් කරන ලද පත්රයමතුපිට සින්ක් තට්ටුවකින් ආලේප කරන ලද වානේ පත්රයක් වෙත යොමු වේ.ගැල්වනයිස් කිරීම යනු ආර්ථිකමය සහ ඵලදායී මලකඩ වැළැක්වීමේ ක්‍රමයක් වන අතර එය බොහෝ විට භාවිතා වන අතර ලෝකයේ සින්ක් නිෂ්පාදනයෙන් අඩක් පමණ මෙම ක්‍රියාවලියේදී භාවිතා වේ.

 • A36 උණුසුම් රෝල් කරන ලද කාබන් මෘදු ගැල්වනයිස් කරන ලද වානේ තහඩු

  A36 උණුසුම් රෝල් කරන ලද කාබන් මෘදු ගැල්වනයිස් කරන ලද වානේ තහඩු

  ගැල්වනයිස් කරන ලද පත්රයමතුපිට සින්ක් තට්ටුවකින් ආලේප කරන ලද වානේ පත්රයක් වෙත යොමු වේ.ගැල්වනයිස් කිරීම යනු ආර්ථිකමය සහ ඵලදායී මලකඩ වැළැක්වීමේ ක්‍රමයක් වන අතර එය බොහෝ විට භාවිතා වන අතර ලෝකයේ සින්ක් නිෂ්පාදනයෙන් අඩක් පමණ මෙම ක්‍රියාවලියේදී භාවිතා වේ.

 • චයිනා ෆැක්ටරි අලෙවිය Hot Dipped Galvanized Flat Bars

  චයිනා ෆැක්ටරි අලෙවිය Hot Dipped Galvanized Flat Bars

  ගැල්වනයිස් කරන ලද පැතලි වානේ යනු 12-300mm පළල, 4-60mm ඝණකම, සෘජුකෝණාස්රාකාර හරස්කඩ සහ තරමක් මොට දාර සහිත ගැල්වනයිස් කරන ලද වානේ ය.ගැල්වනයිස් කරන ලද පැතලි වානේ වානේ නිම කළ හැකි අතර, ගැල්වනයිස් කරන ලද පයිප්ප සහ ගැල්වනයිස් කරන ලද තීරු සඳහා හිස් තැන් ලෙසද භාවිතා කළ හැකිය.

 • Astm A36 S335 Ss400 3mm ඝන උණුසුම් ඩිප් ගැල්වනයිස් වානේ පත්රය

  Astm A36 S335 Ss400 3mm ඝන උණුසුම් ඩිප් ගැල්වනයිස් වානේ පත්රය

  ගැල්වනයිස් කරන ලද පත්රයමතුපිට සින්ක් තට්ටුවකින් ආලේප කරන ලද වානේ පත්රයක් වෙත යොමු වේ.ගැල්වනයිස් කිරීම යනු ආර්ථිකමය සහ ඵලදායී මලකඩ වැළැක්වීමේ ක්‍රමයක් වන අතර එය බොහෝ විට භාවිතා වන අතර ලෝකයේ සින්ක් නිෂ්පාදනයෙන් අඩක් පමණ මෙම ක්‍රියාවලියේදී භාවිතා වේ.

 • Hot Rolled 1.5 mm Gi Sheet මිල 1.5mm ඝන ගැල්වනයිස් වානේ පත්රය

  Hot Rolled 1.5 mm Gi Sheet මිල 1.5mm ඝන ගැල්වනයිස් වානේ පත්රය

  ගැල්වනයිස් කරන ලද පත්රයමතුපිට සින්ක් තට්ටුවකින් ආලේප කරන ලද වානේ පත්රයක් වෙත යොමු වේ.ගැල්වනයිස් කිරීම යනු ආර්ථිකමය සහ ඵලදායී මලකඩ වැළැක්වීමේ ක්‍රමයක් වන අතර එය බොහෝ විට භාවිතා වන අතර ලෝකයේ සින්ක් නිෂ්පාදනයෙන් අඩක් පමණ මෙම ක්‍රියාවලියේදී භාවිතා වේ.

 • අඩු මිල නිෂ්පාදකයා 16 මාපක ගැල්වනයිස් වානේ තහඩු 0.75mm ඝන ගැල්වනයිස් වානේ තහඩු ලෝහ ගැල්වනයිස් වානේ පත්රය

  අඩු මිල නිෂ්පාදකයා 16 මාපක ගැල්වනයිස් වානේ තහඩු 0.75mm ඝන ගැල්වනයිස් වානේ තහඩු ලෝහ ගැල්වනයිස් වානේ පත්රය

  ගැල්වනයිස් කරන ලද පත්රයමතුපිට සින්ක් තට්ටුවකින් ආලේප කරන ලද වානේ පත්රයක් වෙත යොමු වේ.ගැල්වනයිස් කිරීම යනු ආර්ථිකමය සහ ඵලදායී මලකඩ වැළැක්වීමේ ක්‍රමයක් වන අතර එය බොහෝ විට භාවිතා වන අතර ලෝකයේ සින්ක් නිෂ්පාදනයෙන් අඩක් පමණ මෙම ක්‍රියාවලියේදී භාවිතා වේ.

 • උසස් තත්ත්වයේ Dx51d ගැල්වනයිස් වානේ තහඩු මිල

  උසස් තත්ත්වයේ Dx51d ගැල්වනයිස් වානේ තහඩු මිල

  ගැල්වනයිස් කරන ලද පත්රයමතුපිට සින්ක් තට්ටුවකින් ආලේප කරන ලද වානේ පත්රයක් වෙත යොමු වේ.ගැල්වනයිස් කිරීම යනු ආර්ථිකමය සහ ඵලදායී මලකඩ වැළැක්වීමේ ක්‍රමයක් වන අතර එය බොහෝ විට භාවිතා වන අතර ලෝකයේ සින්ක් නිෂ්පාදනයෙන් අඩක් පමණ මෙම ක්‍රියාවලියේදී භාවිතා වේ.

 • උසස් තත්ත්වයේ ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය 0.12-4.0mm සීතල රෝල් කරන ලද ගැල්වනයිස් කරන ලද වානේ තහඩුව

  උසස් තත්ත්වයේ ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය 0.12-4.0mm සීතල රෝල් කරන ලද ගැල්වනයිස් කරන ලද වානේ තහඩුව

  ගැල්වනයිස් කරන ලද පත්රයමතුපිට සින්ක් තට්ටුවකින් ආලේප කරන ලද වානේ පත්රයක් වෙත යොමු වේ.ගැල්වනයිස් කිරීම යනු ආර්ථිකමය සහ ඵලදායී මලකඩ වැළැක්වීමේ ක්‍රමයක් වන අතර එය බොහෝ විට භාවිතා වන අතර ලෝකයේ සින්ක් නිෂ්පාදනයෙන් අඩක් පමණ මෙම ක්‍රියාවලියේදී භාවිතා වේ.

 • ගැල්වනයිස් කරන ලද සිදුරු සහිත ලෝහ දැල් තහඩු සිදුරු සහිත වානේ පත්රය

  ගැල්වනයිස් කරන ලද සිදුරු සහිත ලෝහ දැල් තහඩු සිදුරු සහිත වානේ පත්රය

  ගැල්වනයිස් කරන ලද පන්ච් ෂීට්ගැල්වනයිස් කරන ලද වානේ තහඩු වලින් සාදන ලද පන්ච් ෂීට් වර්ගයකි.ගැල්වනයිස් වානේ යනු විඛාදනයට ලක්වීම වැළැක්වීම සඳහා සින්ක් තට්ටුවකින් ආලේප කර ඇති වානේ වේ.මෙම පත්‍රවල සිදුරු නිර්මාණය කර ඇත්තේ පන්ච් හෝ ලේසර් කටර් භාවිතයෙන් වන අතර නිශ්චිත අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා අභිරුචිකරණය කළ හැකිය.

  රටවල් 100 කට වැඩි ගණනකට වානේ අපනයනය කිරීමේ වසර 10 කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇති අපි විශිෂ්ට කීර්තියක් සහ බොහෝ නිත්‍ය ගනුදෙනුකරුවන් ලබා ගෙන ඇත.

  අපගේ වෘත්තීය දැනුම සහ ප්‍රමුඛ ගුණාත්මක භාණ්ඩ සමඟ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලියේදී අපි ඔබට හොඳින් සහාය වන්නෙමු.

  කොටස් නියැදිය නොමිලේ සහ ලබා ගත හැකිය!ඔබගේ පරීක්ෂණය සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

 • Hot Dip Galvanized Steel Metal Beam Highway Guardrail Crash Barrier

  Hot Dip Galvanized Steel Metal Beam Highway Guardrail Crash Barrier

  A ලෝහ බාධකයක්කිසියම් ප්‍රදේශයකට හෝ දේපලකට ප්‍රවේශ වීම වැළැක්වීමට හෝ පාලනය කිරීමට නිර්මාණය කර ඇති ලෝහයෙන් සාදන ලද ඕනෑම ආකාරයක භෞතික ව්‍යුහයක් හෝ බාධකයකි.සමහර පොදු ලෝහ බාධක වලට ඇතුළත් වන්නේ: වැට, බොලාඩ්, ආරක්ෂක වැට

  රටවල් 100 කට වැඩි ගණනකට වානේ අපනයනය කිරීමේ වසර 10 කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇති අපි විශිෂ්ට කීර්තියක් සහ බොහෝ නිත්‍ය ගනුදෙනුකරුවන් ලබා ගෙන ඇත.

  අපගේ වෘත්තීය දැනුම සහ ප්‍රමුඛ ගුණාත්මක භාණ්ඩ සමඟ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලියේදී අපි ඔබට හොඳින් සහාය වන්නෙමු.

  කොටස් නියැදිය නොමිලේ සහ ලබා ගත හැකිය!ඔබගේ පරීක්ෂණය සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

 • Hot Dip HDG හෙවි ඩියුටි ගැල්වනයිස් කරන ලද යකඩ තීරු ගැල්වනයිස් කරන ලද වානේ දැලක

  Hot Dip HDG හෙවි ඩියුටි ගැල්වනයිස් කරන ලද යකඩ තීරු ගැල්වනයිස් කරන ලද වානේ දැලක

  ගැල්වනයිස් වානේ දැලකවෑල්ඩින් වානේ බාර්වලින් සෑදූ ඉතා කල් පවතින හා ශක්තිමත් ද්රව්යයකි.එය ඉල්ලා සිටින පරිසරයක පවා විශිෂ්ට කම්පනයක් සහ ආධාරකයක් සපයන බැවින් එය බිම් මහල හෝ පදික මතුපිට වැනි විවිධ කාර්මික සහ ඉදිකිරීම් යෙදුම්වල බහුලව භාවිතා වේ.
  ගැල්වනයිස් කරන ලද වානේ දැලක යනු බිම්, ඇවිදීමේ මාර්ග සහ තට්ටු සඳහා භාවිතා කරන ද්රව්යයකි.එය විඛාදනය වැළැක්වීම සඳහා උණුසුම් ගැල්වනයිස් කරන ලද වෑල්ඩින් වානේ දැලක වලින් සමන්විත වේ.

  රටවල් 100 කට වැඩි ගණනකට වානේ අපනයනය කිරීමේ වසර 10 කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇති අපි විශිෂ්ට කීර්තියක් සහ බොහෝ නිත්‍ය ගනුදෙනුකරුවන් ලබා ගෙන ඇත.

  අපගේ වෘත්තීය දැනුම සහ ප්‍රමුඛ ගුණාත්මක භාණ්ඩ සමඟ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලියේදී අපි ඔබට හොඳින් සහාය වන්නෙමු.

  කොටස් නියැදිය නොමිලේ සහ ලබා ගත හැකිය!ඔබගේ පරීක්ෂණය සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

 • ඉදිකිරීම් සඳහා ඉහළ ශ්‍රේණියේ Q345B 200*150mm කාබන් වානේ වෑල්ඩින් ගැල්වනයිස් කරන ලද වානේ H කදම්භයක්

  ඉදිකිරීම් සඳහා ඉහළ ශ්‍රේණියේ Q345B 200*150mm කාබන් වානේ වෑල්ඩින් ගැල්වනයිස් කරන ලද වානේ H කදම්භයක්

  H - කදම්බ වානේ යනු නව ආර්ථික ඉදිකිරීමකි.H කදම්භයේ කොටසේ හැඩය ආර්ථිකමය සහ සාධාරණ වන අතර, යාන්ත්රික ගුණාංග හොඳයි.පෙරළෙන විට, කොටසෙහි එක් එක් ලක්ෂ්යය වඩාත් ඒකාකාරව දිගු වන අතර අභ්යන්තර ආතතිය කුඩා වේ.සාමාන්‍ය I-කදම්භ හා සසඳන විට, H කදම්භයේ විශාල කොටස් මාපාංකය, සැහැල්ලු බර සහ ලෝහ ඉතිරිකිරීමේ වාසි ඇති අතර එමඟින් ගොඩනැගිලි ව්‍යුහය 30-40% කින් අඩු කළ හැකිය.සහ එහි කකුල් ඇතුළත හා පිටත සමාන්තර වන නිසා, කකුලේ අවසානය නිවැරදි කෝණයක් වන අතර, එකලස් කිරීම සහ සංරචක බවට සංයෝජනය කිරීම, 25% දක්වා වෑල්ඩින්, රිවට් වැඩ ඉතිරි කර ගත හැකිය.

  එච් කොටස වානේ යනු වඩා හොඳ යාන්ත්‍රික ගුණ සහිත ආර්ථික අංශයේ වානේ වන අතර එය I-කොටස වානේ වලින් ප්‍රශස්ත කර සංවර්ධනය කර ඇත.විශේෂයෙන්, කොටස "H" අකුරට සමාන වේ